Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
31/01/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngTrường MN Tràm Chim tuyển hợp đồng giáo viên. Tải về
491/HD-SKHĐT11/12/2018Phòng GD & ĐT Tam NôngHướng dẫn thực hiện nghiên cứu sáng tạo không chuyên tại các cơ sở giáo dục. Tải về
127/NĐ-CP21/09/2018Phòng GD & ĐT Tam NôngChính phủ ban hành Nghị định 127 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục Tải về
04/TB-KTHT24/04/2018Phòng GD & ĐT Tam NôngThông báo phát động tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh ĐT lần thứ 15 năm 2018-2019 Tải về
03/BQLDA20/11/2017Phòng GD & ĐT Tam NôngThư chào giá loa truyền thanh không dây Tải về