Mẫu danh sách học sinh dề nghị cấp xe đạp ( từ khối 6 đến khối 10) gấp

Tên file: Mẫu_DSHS-được-tặng-xe-đạp-2017-1.xls
Tải về

Lưu ý: Quý thầy chọn từ mỗi lớp 1 xuất đúng đối tượng và nộp về bộ phận Đội theo địa chỉ mail.
Danh sách nộp gấp trong ngày mai ( thứ 3 ngày 29/8/2017)
Bộ phận Đoàn Đội hợp xét lấy 14 xuất.