Mời thầy cô dự SHDC tuần 01

Tên file: SHDC-tuan-01-28-8-2017.doc
Tải về

– Thầy cô xem file nội dung SHDC tuần 01
– Mời quí thầy cô có tên trong thành phần giới thiệu nhân sự của trường có mặt tại trường lúc 7 giờ để dự tiết SHDC tuần 01 (dự cả tiết SHDC buổi chiều)